'Meten = Weten'

Basisonderzoek naar MeMaatje door: Drs G.J. van Doorn

Om te kijken of MeMaatje bij meerdere mensen effectief is en niet alleen bij de bedenker, is er een basisonderzoek gestart. Het doel was het om te kijken wat het effect zou zijn bij elf willekeurige deelnemers van MeMaatje.

Er is gekeken naar:
- Gewicht;
- Buikomvang;
- Vetpercentage.
- Verder is gekeken naar de activiteiten die deelnemers voor die tijd en tijdens het onderzoek hadden   gedaan.

De groep bestond uit 4 mannen en 7 vrouwen verschillend in de leeftijd van 16 tot 65 jaar en van niet actief tot redelijk actief. Het totale gewicht van de groep was bij de start 1146 kg.

Na 6 weken was het effect:
- Dat de groep al meer dan 39.5 kg kwijt was. (Waarvan er zelf 2 personen waren die niets waren afgevallen   om verschillende redenen.)
- Dat het gemiddelde verschil van het vetpercentage bij de 11 personen 3,78% minder was .
- Dat het gemiddelde buikomvang verschil daalde met 3,79% vanaf de start.
- Dat het verder duidelijk was dat iedereen goed bezig was met de voeding en meer bewust bezig was met   het beweegverhaal.

Deze cijfers geven hoop voor de toekomst!

Het product moet zich nog gaan bewijzen ten opzichte van de langere termijn effecten. Een onderzoek naar de effecten voor de lange termijn wordt al in gang gezet. Maar met de juiste instelling, begeleiding en de eenvoud van het programma verwacht ik dat het succesvol is.

Ik heb van dichtbij iemand meer dan 30 kilo zien afvallen en tot nu toe zijn alle gebruikers zeer tevreden.

Mijn visie voor het juiste gebruik van MeMaatje is, dat naast de vaste eetmomenten, het gebruik van het bord en placemat, er duidelijk ook bewogen moet worden. Memaatje is een hele goede en makkelijke hulp voor de voeding. Voor het bewegen zijn er ook makkelijke en eenvoudige mogelijkheden.

Zoek een activiteit die u leuk vindt en die u het liefst het hele jaar kunt uitvoeren. Weet u van u zelf dat u niet de discipline heeft en dat u enige controle prettig vindt dan zijn er mogelijkheden in begeleiding. De meeste sportscholen hebben personal trainers. Deze kunnen voor u een trainingsprogramma maken voor thuis, buiten of in de sportschool en u tussentijds meten en adviseren.

De combinatie tussen juist eten + bewegen= een positief resultaat.

Drs G.J. van Doorn
Bewegingswetenschapper/ fysiotherapeut te move2be